ACTIVITĂŢI DE CONSILIERE ŞCOLARĂ ŞI LOGOPEDIE

GPP NORD2 Rm Valcea

Cabinetul Școlar de Asistență Psihopedagogică

 

 

Ce este consilierea educațională?

Serviciile de consiliere educațională sunt gratuite și vin în sprijinul copilului și celorlalți parteneri educaționali (cadre didactice, părinți). Rolul consilierii este acela de a schimba atitudini și comportamente negative în atitudini și comportamente pozitive.

Caracteristici:

 • vizează persoane normale, ce nu prezintă tulburări psihice sau de personalitate, deficienţe intelectuale sau de altă natură;
 • asistenţa pe care o oferă utilizează un model educaţional şi de dezvoltare şi nu unul clinic şi curativ;
 • este preocupată de prevenirea problemelor ce pot împiedica dezvoltarea şi funcţionarea normală, armonioasă a copiilor 

 

Activități specifice:

Pentru copii:

 • Activități de consiliere educațională (autocunoaștere, cunoașterea și gestionarea emoțiilor, stil de viață sănătos, comunicare eficientă şi abilităţi sociale, abilităţi şi atitudini de învăţare, interese personale şi informaţii de bază despre muncă şi meserii etc.)
 • Activități de consiliere individuală (la cererea părinților/reprezentanților legali)

Pentru părinți:

 • Consiliere individuală pe probleme educaționale (pe baza programării) – suport emoțional, informarepe teme educaționale, optimizarea relației părinte-copil, probleme  comportamentale ale copilului, orientarea către servicii de specialitate pentru copilul cu cerințe educative speciale etc.
 • Consiliere de grup (discuţii, dezbateri pe marginea unor probleme comune, fie ale părinţilor din aceeaşi grupă, fie la nivel de unitate prin lectorate, seminarii, webinarii pe platforma ZOOM/Webex)
 • Programe de educație parentală

Pentru cadrele didactice:

 • Consiliere individuală (suport emoțional, sprijin metodologic etc.)
 • Consiliere de grup (sprijin privind integrarea şi adaptarea preşcolarilor la grădiniţă, adaptarea curriculumului la nivelul de dezvoltare al copiilor, metode de lucru adaptate prin seminarii, webinarii pe platforma ZOOM/Webex)

 

Cabinetul de Logopedie

 

 

Ce este logopedia?

Logopedia reprezintă terapia prin vorbire care se concentrează asupra îmbunătățirii discursului copilului și abilităților de a înțelege și de a exprima limbajul, inclusiv limbajul non-verbal. 

Aceasta are două componente:

– coordonarea aparatului fonoarticulator  pentru a produce sunete cu scopul de a forma cuvinte și propoziții (pentru a aborda articularea, fluența și reglarea volumului vocal);

– înțelegerea și exprimarea limbajului 

Tulburările de vorbire pot afecta toți oamenii indiferent de vârstă, însă mai ales copiii.

Un copil cu tulburări de comunicare va întâmpina probleme când va vrea să comunice cu ceilalți, deoarece este posibil să nu înțeleagă anumite sunete sau să nu le poată pronunța. De asemenea, copilul poate întâmpina dificultăți în alegerea și ordonarea cuvintelor, precum și a structurării unei propoziții sau fraze.

 

Tipuri de tulburări de comunicare la copii, recuperate prin terapia logopedică

– Tulburare mixtă de limbaj receptiv-expresiv: copilul are întârzieri ale dezvoltării vorbirii și dificultăți în a înțelegere limba;

– Tulburarea de limbaj expresiv: copilul are întârzieri ale dezvoltării vorbirii și probleme legate de aceasta;

– Tulburări de articulare a anumitor sunete: copilului îi este greu să exprime anumite cuvinte care în mod normal nu ar crea probleme;

– Tulburare de fluență, cunoscută și sub numele de bâlbâială: începe din copilărie și poate dura toată viața;

– Tulburarea de comunicare socială: copilul are probleme cu comunicarea verbală și non-verbală care nu este cauzată de probleme de gândire.

 

Durata terapiei este determinată de anumiți factori, printre care:

 • Vârsta copilului;
 • Tipul și severitatea tulburării de vorbire;
 • Frecvența cu care au loc ședințele de logopedie;
 • Existența și tratamentul unei afecțiuni medicale deja existente.
 • Implicarea părintelui în demersul terapeutic

S-a dovedit că logopedia are cel mai mare succes atunci când începe încă din stadii incipiente. În plus, implicarea părintelui joacă un rol foarte important pentru succesul ședințelor de logopedie. Specialistul va recomanda activități care trebuie făcute acasă, pentru a veni în sprijinul ședințelor de logopedie. S-a demonstrat că acei copii ai căror părinți s-au implicat în terapie au avut cele mai bune rezultate. De asemenea, este indicat ca toți membrii familiei să dea dovadă de înțelegere cu copilul.

 

Serviciile de logopedie sunt gratuite, se defășoară în cabinetul logopedic al grădiniței și vin în sprijinul copilului și celorlalți parteneri educaționali (părinți, cadre didactice). Logopedia poate îmbunătăți comunicarea și poate stimula încrederea în sine, extrem de importante pentru dezvoltarea armonioasă a unui copil.

Logopedul este profesor, angajat al Centrului de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea, cu studii superioare în domeniul psihologiei, cu formare continuă în logopedie (profesor logoped Nițoi Octaviana)

 

Viitorul copilului tau incepe cu noi!!!

Pin It on Pinterest

Share This