În perioada 6-10 mai 2019, cadrele didactice din Grădinița cu Program  Nord 2, Râmnicu Vâlcea au participat la întâlnirea transnațională (LLT) desfășurată în cadrul proiectului ERASMUS +, intitulat ,, Alone in the world” . Întâlnirea a avut loc în Debar, North Macedonia la Grădinița JOUDG BRESHIA. Au participat cadre didactice din Bulgaria, Turcia și România.
Activitățile desfășurate cu copiii în cadrul proiectului Erasmus+ au fost deosebite și și-au adus aportul la tematica proiectului ,, Alone in the world”. Comunicarea într-o limbă străină, stabilirea de relații profesionale și împărtășirea din experiența didactică a fiecărui participant au fost punctele tari ale acestei întâlniri!
Mulțumim ERASMUS +!

Pin It on Pinterest

Share This