ANUNŢ ÎNSCRIERI LA GRĂDINIŢĂ
AN ȘCOLAR 2023-2024
​Înscrierea copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 ani împliniți la 31.08.2023 și 6 ani la grădiniţă pentru anul şcolar 2023-2024 va avea loc începând cu data de 15 iunie 2023, după orarul alăturat. Numărul de locuri rămase libere după etapa de reînscriere, va fi afişat în data de 14 iunie 2023.
​PROGRAM:
JOI, 15.06.2023 – 8.00-13.00 – PRIMIRE DOSARE
VINERI, 16.06.2023 – 8.00-13.00 – PRIMIRE DOSARE
LUNI, 19.06.2023 – 8.00-13.00 – PRIMIRE DOSARE
MARȚI, 20.06.2023 –VALIDAREA ÎNSCRIERII: ADMIS/RESPINS
Extras din OME 4319/31.05.2023:
(6) Dosarul de înscriere a copilului în grădiniță cuprinde următoarele documente:
a) copie de pe certificatul de naștere al copilului;
b) copie de pe actele de identitate ale părinților/ reprezentantului legal;
c) adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentantul legal;
d) alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale și care sunt analizate în timpul procesului de înscriere;
e) cerere de înscriere tip.
(3) Părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului.
(2) În cazul în care SIIIR semnalează că pentru copilul respectiv a mai fost depusă o cerere de înscriere la altă unitate de învățământ, dosarul de înscriere nu este acceptat și rămâne valabilă opțiunea deja asumată.
(4) Validarea cererii-tip tipărite poate fi realizată doar prin semnătura la sediul unității de învățământ.
Art. 10. — (1) În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor-tip de înscriere primite de la părinții/reprezentanții legali ai copiilor este mai mare decât numărul de locuri libere, comisia de înscriere din unitatea de învățământ selectează copiii în ordinea descrescătoare a vârstei și aplică criterii de departajare generale, în vederea stabilirii celor care vor fi admisi.
(3) Criteriile generale de departajare sunt următoarele:
a) copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la începutul anului școlar;
b) domiciliul copilului/reședința/locul de muncă al/a unuia dintre părinți/al/a reprezentantului legal este situat/situată în apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea-tip de înscriere;
c) cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi;
d) existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
e) existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală);
f) ambii părinți/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei se încadrează în una dintre situațiile: (i) pensionat în conformitate cu prevederile legale; (ii) cu certificat de handicap; (iii) șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la agenția pentru ocupare a forței de muncă;
g) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului și/sau a certificatului de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE;
h) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă în anul școlar pentru care se face înscrierea.
Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la numărul de telefon 0724276227

Pin It on Pinterest

Share This